Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Buitenlandse begrafenis

16-11-2015 2015-052 Begrafenis, Buitenland, Polisvoorwaarden, Uitleg (Natura) verzekering

Klacht:

De echtgenote van klager overleed en wilde in het buitenland begraven worden. Klager nam contact op met de uitvaartondernemer en begreep uit een gesprek dat hij zelf verschillende zaken moest regelen om een uitvaart in het buitenland mogelijk te maken en dat de uitvaartondernemer niet veel ervaring had met buitenlandse begrafenissen. Klager moest een bedrag van € 700,- bijbetalen voor het vervoer van de overledene naar het vliegveld. Op basis van die informatie nam klager een andere uitvaartondernemer in de arm, die naar zijn mening meer ervaring had. Klager geeft aan dat hij slechts een gedeelte van het in de polis toegezegde bedrag kreeg vergoed en dat niet alle rekeningen van de uitvaart uit het verzekerde bedrag konden worden betaald. Klager ziet graag dat de uitvaartondernemer hem tegemoet komt in de gemaakte kosten van de uitvaart. Hij nam de verzekering omdat er reclame werd gemaakt dat de uitvaartondernemer alles regelt. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert als volgt:

  1. De polisvoorwaarden geven duidelijk aan dat de door de overledene afgesloten uitvaartverzekering alleen recht geeft op de volledige verzorging van een uitvaart binnen Nederland. En dat bij een uitvaart in het buitenland de kosten slechts worden gedekt tot een maximum bedrag. Nu de echtgenote van klager in het buitenland werd begraven kan klager geen aanspraak maken op de volledige verzorging van de uitvaart binnen de polisdekking. Wel had hij voor een groter deel diensten kunnen afnemen als hij de uitvaartverzorger de uitvaart van zijn vrouw had laten verzorgen.
  2. Klager koos daar echter niet voor en liet een andere uitvaartondernemer de uitvaart verzorgen. Daardoor kreeg hij slechts een bedrag van € 3.348,- vergoed uit coulance.

2015-52 BA Buitenlandse begrafenis