Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Bevoegdheid opdrachtgever

22-05-2023 2023-007 onzorgvuldig handelen

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager is van oordeel dat verweerder onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld, door hem niet conform afspraak terug te bellen en geen onderzoek heeft verricht naar de bevoegdheid van de opdrachtgever van de uitvaart van zijn overleden moeder. Klager is vervolgens buiten de uitvaart gehouden, waardoor hij geen afscheid van zijn moeder heeft kunnen nemen.

Verweerder heeft het standpunt betrokken dat zij niet een wettelijke verplichting heeft om te onderzoeken of haar opdrachtgever gemachtigd is om een opdracht tot uitvaart te geven. Verweerder heeft bovendien de verplichting om de privacy van haar opdrachtgever te waarborgen, waardoor er geen contact meer is gezocht met klager, die niet de opdrachtgever van de uitvaart is.

 

 

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman:

Ik verklaar mij onbevoegd om op het geschil tussen partijen te beslissen.

 

Dit bindend advies is opgesteld en verzonden op 22 mei 2023

Zowel klager als verweerder zijn gehouden het bindend advies van de ombudsman te respecteren en na te komen.

 

De Ombudsman Uitvaartwezen,