Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Behandeling verzoek ombudsman

20071007 2007010 Varia

Klacht:

Inhoudelijk betrof het geen ernstige klacht, hoewel er een aantal slordigheden bij de regeling en uitvoering waren opgetreden . Bovendien was de timing inzake overhandiging rouwbrieven en kostenraming uiterst ongelukkig gekozen.

Uitspraak:

Met de strekking van de klacht was de Ombudsman het eens, maar vanzelfsprekend is de ondernemer gevraagd zijn visie op het gebeuren te geven. Helaas bleef de reactie van de ondernemer achterwege, maar bleek dat de ondernemer ondertussen een standaard excuusbrief naar klager had gezonden. Omdat deze werkwijze van de ondernemer niet passend wordt geacht is de klacht volledig toegewezen en is aan klager een financiële vergoeding toegekend