Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Basistarief en verrekening

20150610 2015014 Geen categorie

Klacht:

Klager vindt dat de uitvaartondernemer het basistarief uitvaartbegeleiding niet geheel mag factureren, omdat hij persoonlijk veel taken heeft uitgevoerd.

Uitspraak:

Beslissing van de ombudsman Op basis van de beschikbare informatie oordeelt de ombudsman als volgt: 1. De ombudsman begrijpt de gedachtegang van klager, maar ziet geen reden deze te volgen. 2. Het tarief uitvaartbegeleiding is een standaardtarief, dat altijd moet worden betaald, ongeacht de omvang van de uitvaart en daarmee van de diensten die de uitvaartondernemer verricht. 3. Mocht klager de opdracht tot het begeleiden van de uitvaart hebben gegeven in de verwachting dat de kosten zouden worden verminderd door zijn eigen activiteiten, dan had hij er goed aan gedaan om dit vooraf te checken en daar afspraken over te maken. 4. De klacht is ongegrond. Ambtshalve merkt de ombudsman op dat verweerder er goed aan doet om nog eens naar de tekst op zijn kostenbegroting te kijken en deze zodanig te formuleren dat er geen misverstand bestaat over de strekking van het tarief uitvaartbegeleiding in relatie tot de andere opmerkingen op de kostenbegroting, zoals het in mindering brengen van kosten en het feit dat de begroting slechts een indicatie is.