Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Basis tarief geldt na ondertekening

20060420 2006031 Aanname - Basis tarief

Klacht:

Klager had na ontvangst van de rekening bij de uitvaartondernemer nadere toelichting gevraagd over het in rekening gebrachte bedrag voor "Uitvoering en Regeling". Hoewel de ondernemer een nadere toelichting had verstrekt was klager nog niet tevreden, mede omdat een in de toelichting genoemde dienst niet door hem was afgenomen. Ondernemer wenste geen verdere toelichting te verstrekken.

Uitspraak:

Klachten over het basistarief worden regelmatig ingediend. Klagers wordt erop gewezen dat met ondertekening van het opdrachtformulier is ingestemd met het bedrag. Informatie had vooraf gevraagd moeten worden. Wel wordt door de Ombudsman vervolgens een uitgebreide toelichting op berekening en samenstelling van het tarief gegeven, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het een tarief betreft dat per uitvaart altijd in rekening wordt gebracht en gebaseerd is op de gemiddeld te verwachten personele inzet en overige te maken kosten. Tevens aangegeven dat bepaalde werkzaamheden zich aan de klager onttrekken zoals b.v. verkrijgen dokterspapieren, afhalen drukwerk, afspraken maken met vervoerder, kerk, begraafplaats of crematorium, event. horecagelegenheid, waardoor klager geen juist inzicht in de tijdsbesteding van de ondernemer heeft. Bij een beperkte regeling wordt geen verrekening toegepast en bij een uitgebreide regeling wordt geen extrabedrag in rekening gebracht. Klager deze toelichting verstrekt en de klacht afgewezen.