Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Afgesproken onderhoud

04-02-2018 2017-098 Onderhoud begraafplaats, Onderhoud graf

Klacht:

2017-098 Afgesproken onderhoud

Onderwerp van het geschil:

Klaagster is van mening dat het graf – waarvan zij rechthebbende is – tot 2035 door de begraafplaats moet worden onderhouden. De begraafplaats meent dat het onderhoud van het graf niet onder de afspraken valt, die hij met klaagster maakte.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. Uit de documenten, die klaagster overlegde blijkt dat schriftelijk werd vastgelegd dat klaagster de beschikking had over het grafrecht voor onbepaalde tijd en dat zij geen kosten hoefde te betalen voor het (algemeen) onderhoud van de begraafplaats tot 2035.
  2. Schriftelijk werd niet vastgelegd dat ook het volledige onderhoud aan het graf binnen de afspraken viel. Nu de afspraken schriftelijk werden vastgelegd mag worden aangenomen dat alleen het schriftelijk vastgelegde tot de afspraken behoort.
  3. Het feit dat óók het graf volledig werd onderhouden tot 2013 (getuige de foto die klaagster in haar bezit heeft) toont aan dát het graf werd bijgehouden, maar niet duidelijk is op welke grond en (na 2010) door wie.
  4. Het volledige onderhoud aan het graf kan wegens het ontbreken van schriftelijk commitment van de begraafplaats niet worden toegeschreven aan de begraafplaats zelf: het is immers niet schriftelijk overeengekomen, hetgeen wel het geval is voor het onderhoud van de begraafplaats, waaronder ook het algemeen onderhoud aan het graf wordt verstaan. Ook het feit dat het volledige onderhoud aan het graf kennelijk tot 2013 werd uitgevoerd, geeft geen basis om de verantwoordelijkheid daarvoor bij de begraafplaats te leggen of om te spreken van een (gewoonte-)recht, nu er geen duidelijke opdracht/besluit/schriftelijke vereenkomst van het bestuur van de begraafplaats aan ten grondslag ligt.
  5. Wat de koster destijds (en een onbekende persoon daarna) bewoog verantwoordelijkheid te nemen voor het volledige  onderhoud van het graf, blijft onbekend. Daarnaar valt slechts te gissen.  

Beslissing van de ombudsman

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat klaagster verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het graf, voor zover dat het algemene onderhoud overstijgt, en dat zij daarvoor maatregelen zal moeten treffen: de door klaagster overlegde schriftelijke stukken maken alleen melding van een grafrecht voor onbepaalde tijd en betaling van de algemene onderhoudskosten van de begraafplaats tot 2035. Daaronder valt ook het algemeen onderhoud van het betreffende graf, maar niet het volledige onderhoud.