Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verkeerde kwaliteit kist?

05-06-2020 2020-010 Materiaal grafkist

Klacht:

Onderwerp van het geschil:

Klager en De uitvaartondernemer verschillen van mening over de vraag of in 2015 ter gelegenheid van de begrafenis van de schoonmoeder van klager een eiken kist is geleverd of een gefineerde spaanplaten kist.

 

Uitspraak:

De ombudsman overweegt het volgende:

 

  1. Klager heeft gesteld en vervolgens beredeneerd dat aan hem in 2015 geen eiken kist geleverd is, gelet op het feit dat hij binnen 5 jaren nadat de kist ter aarde was besteld, door de kist is gezakt in het kader van onderhoud aan de grafsteen.
  2. De uitvaartondernemer daarentegen stelt dat zij wel degelijk een eiken kist heeft geleverd, welke stelling wordt ondersteund door de leverancier van de kist, alsmede door de fabrikant daarvan. De leverancier heeft verklaard dat op 16 januari 2015 door haar uitvaartleider de kist 10 werd besteld voor de schoonmoeder van klager. De schoonmoeder van klager is vervolgens in de betreffende geleverde kist gelegd en thuis opgebaard.
  3. Nu partijen van mening verschillen over de vraag of de geleverde kist een spaanplaten kist betrof, danwel een eiken kist en zowel de leverancier als de fabrikant hebben verklaard dat in het onderhavige geval een eiken kist is geleverd, ligt het op de weg van klager om aan te tonen dat in werkelijkheid een andere kist dan een eiken kist is geleverd.
  4. Klager heeft weliswaar omstandigheden geschetst die zijn standpunt dat er geen eiken kist geleverd kan zijn ondersteunen, maar gelet op de gemotiveerde betwisting van dat standpunt door De uitvaartondernemer, ondersteund met verklaringen van de leverancier en de fabrikant van de kist, is niet komen vast te staan dat De uitvaartondernemer een andere kist heeft geleverd dan de overeengekomen eiken kist.

 

Beslissing van de ombudsman:

Gezien het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht ongegrond is.

 

Ten overvloede:

Hoewel het goed voorstelbaar is dat een opdrachtgever niet overgaat tot het controleren van een bij de uitvaartondernemer bestelde kist, zou het toch aanbeveling verdienen om een eenvoudige controle vooraf in te stellen naar de kwaliteit en het materiaal van de kist, omdat controle vele jaren na een teraardebestelling een zeer emotionele handeling betreft die van de nabestaanden in alle redelijkheid niet gevergd kan worden.